กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครรับทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2565

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครรับทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2565

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครรับทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2565
ดังนี้
1. ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก
2. ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก
3. ทุนวิจัยในประเทศออสเตรีย
4. ทุนดนตรี

สมัครรับทุนออนไลน์ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2564 และปิดรับสมัคร 1 มีนาคม 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://grants.at/en
ยื่นใบสมัครทางเว็บไซต์ https://scholarships.at