ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเขียนขอทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม”ผ่านระบบออนไลน์

ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเขียนขอทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม”
ผ่านระบบออนไลน์

ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเขียนขอทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม”
ผ่านระบบออนไลน์

(sprout)ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะครุศาสตร์ (sprout) มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

(double arrow right) ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเขียนขอทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม”
ผ่านระบบออนไลน์
(double arrow right) วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม 2564
เวลา 09.00-16.00 น.
(double arrow right) โดย ศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(double arrow right) วิทยากรร่วม ผศ.ดร.ภูชิต ภูชำนิ คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
(hand pointing right)ลงทะเบียน
https://forms.gle/xhtwESW4tH2SzZXC7

(hand pointing right)ที่มา : https://www.facebook.com/kru.ac.th/photos/a.427891050649595/3829454963826503/