ขอเชิญนักวิจัย ร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอทุนเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่างประจำปีงบประมาณ 2563”

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญนักวิจัย ร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอทุนเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่างประจำปีงบประมาณ 2563”
ประเด็นวิจัย: โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ และโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก

และการเตรียมการของบประมาณ 2564 ประเด็นวิจัย : การพัฒนาระบบจัดการและใช้ประโยชน์จากขยะชุมชน จัดโดย เครือข่ายภาคกลางตอนล่างและ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิปากร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 14 มกราคม 2563
ลงทะเบียนร่วมโครงการ : https://docs.google.com/…/1M5x1Ao0O8LRF5tA-AmFUwM7XUu9…/edit

วันที่จัดงาน : วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 9.00-12.00น.
สถานที่จัดโครงการ : ณ ห้องประชุม ดร.อำนาจ สิทธัตตระกูล ชั้น 1 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

แนวทางการสมัคร
1. เนื่องจากในการจัดโครงการของเครือข่ายที่ผ่านมา มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนที่กำหนดไว้ แต่มีผู้ลงทะเบียนบางส่วนไม่มาเข้าร่วมโครงการและไม่แจ้งล่วงหน้า ทำให้นักวิจัยที่ต้องการเข้าร่วมเพิ่มเติมเสียสิทธ์ในการเข้าร่วมและเสียงบประมาณในการจัดเตรียมอาหารเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมโครงการ จึงขอให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการเต็มเวลา
2. รับจำนวนจำกัด
3. ปิดรับสมัคร วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น.
4. รับเฉพาะนักวิจัยในสังกัดเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเท่านั้น
5.ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-6284101 โทร.ภายใน 22760 ตปนีย์/วริยวัลย์/พิชญา

ดาวน์โหลดโครงการและรายละเอียดการอบรมได้ที่
https://drive.google.com/open?id=1CNTdJ6lafo5Z-qcsKoEb6K-kin81i6Zz