ขอเชิญเข้าร่วมชมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565

ขอเชิญเข้าร่วมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565

ขอเชิญเข้าร่วมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ สามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมชมงาน ภายในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=172