ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุุมรับฟังการชี้แจงยุทธศาสตร์การวิจัยและกรอบการวิจัยฯ

📣📣📣🚩ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน
📌เข้าร่วมประชุุมรับฟังการชี้แจงยุทธศาสตร์การวิจัยและกรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอขอทุนวิจัยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้าน ววน.ประเภท Fundamental Fund ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ 2566
 
⭐⭐⭐⭐📍ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)
 
Meeting ID: 922 0610 5221
Passcode: 222222
 
และ
 
📍ดาวน์โหลดเอกสารการประกอบการประชุมได้ที่ https://bit.ly/2XZIHab
 
เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://research.bsru.ac.th