ปปช. เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

แหล่งที่มา : ปปช.

ป.ป.ช. เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
สำนักงาน ป.ป.ช. โดย กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ ป.ป.ช. สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
.
จากคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการอิสระ
.
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนจัดส่งบทความใน Online Submission ได้ที่ https://e-journal.nacc.go.th/login
.
โดยกองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความผ่านระบบ Online Submission เท่านั้น หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2528 4800 ต่อ 5818