รายงานโครงการวิจัย จากนักวิจัย ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก (ทุกคณะ/หน่วยงาน)

รายงานโครงการวิจัย จากนักวิจัย ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก
(ทุกคณะ/หน่วยงาน)

ผลรวมงบประมาณ : จำนวนทุนที่อนุมัติ : 4,624,700.00 15 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (01/10/2561 – 30/09/2562)
สืบค้นข้อมูลวันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2563
[supsystic-tables id=4]

Visits: 43