งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 Thailand Research Expo 2020

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 วันสุดท้ายงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 Thailand Research Expo 2020 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดขึ้นวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ และผศ.ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และนักวิจัย ร่วมชมผลงานนิทรรศการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2563
———————————————————————————————-
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 Thailand Research Expo 2020 ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ ออนไลน์ จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดขึ้นวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำเสนอผลงานภาคนิทรรศการ

ในรูปแบบนำ Onsite และ Online โดยมี รศ.ดร.สุริยา พันธ์โกศล นำเสนองานวิจัย เรื่อง “ผลของความดันไอของไบโอดีเซลบริสุทธิ์และไบโอดี เซลผสมที่อุณหภูมิต่างๆ กับองค์ประกอบทางเคมี” รูปแบบ Online และ Onsite
และการนำเสนอผลงานภาคนิทรรศการ Onsite โดย ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผลงาน : การประเมินสมบัติของวัสดุที่ใช้งานอุณหภูมิสูงด้วยวิธีการทดสอบโดยไม่ทำลาย ที่บูธ CM8
และ
ภาคนิทรรศการตอบโจทย์โรคอุบัติใหม่ ในวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 โดย ผศ.วชิรศักดิ์ เขียนวงศ์ ผลงาน : นวัตกรรมอุปกรณ์เหยียบกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบคานงัด