ประกาศผลการอนุมัติทุนวิจัยและค่าตอบแทน

อนุมัติค่าตอบแทนบทความทางวิชาการ
อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน
ประกาศ
อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอก
อนุมัติค่าตอบแทนบทความทางวิชาการ

อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน

ปีงบประมาณ 2564

1. ประกาศอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2564  รอบที่ 1

2. ประกาศอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2564  รอบที่ 2 (ฉบับที่ 1) 

3. ประกาศอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2564  รอบที่ 2 (ฉบับที่ 2)

ปีงบประมาณ 2563

1. ประกาศ อนุมัติทุนมุ่งเป้า พื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยจังหวัดกรุงเทพมหานคร (16 เขต) และสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2563

2. ประกาศอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2563  รอบที่ 1 (ฉบับที่ 1)

3. ประกาศอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2563  รอบที่ 1 (ฉบับที่ 2)

4. ประกาศอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2563  รอบที่ 1 (ฉบับที่ 3)

5. ประกาศอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2563  รอบที่ 1 (ฉบับที่ 4)

ปีงบประมาณ 2562

การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1 (มิถุนายน)

http://research.bsru.ac.th/download/announce-approve/4-g-May-1-62.pdf

การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562(มิถุนายน)

http://research.bsru.ac.th/download/announce-approve/3-g-Jan-1-62.pdf

การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

http://research.bsru.ac.th/download/announce-approve/2-g-Nov-1-62.pdf

การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1 (ฉบับเพิ่มเติม)

http://research.bsru.ac.th/download/announce-approve/5-g-May-1-62-Add.pdf

ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 (ฉบับเพิ่มเติม) (สิงหาคม)

http://research.bsru.ac.th/download/announce-approve/7-g-Aug-2-62.pdf

ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 (กรกฎาคม)

http://research.bsru.ac.th/download/announce-approve/6-g-July-2-62.pdf

ประจำปีงบประมาณ 2562 พฤศจิกายน (ครั้งที่ 1)

http://research.bsru.ac.th/download/announce-approve/12-announce-g-Nov-62-1.pdf

ประจำปีงบประมาณ 2562 ตุลาคม

http://research.bsru.ac.th/download/announce-approve/1-g-Oct-1-62.pdf

 

ปีงบประมาณ 2561

ประจำปีงบประมาณ 2561 ตุลาคม (ครั้งที่ 1)

http://research.bsru.ac.th/download/announce-approve/11-announce-g-Oct-61-1.pdf

ประจำปีงบประมาณ 2561 พฤศจิกายน (ครั้งที่ 2)

http://research.bsru.ac.th/download/announce-approve/11-announce-g-Nov-61-2.pdf

ประจำปีงบประมาณ 2561 พฤศจิกายน (ครั้งที่ 1)

http://research.bsru.ac.th/download/announce-approve/11-announce-g-Nov-61-1.pdf

ประจำปีงบประมาณ 2561 เมษายน (ครั้งที่ 1)

http://research.bsru.ac.th/download/announce-approve/11-announce-g-April-61-1.pdf

ประจำปีงบประมาณ 2561 กุมภาพันธ์ (ครั้งที่ 1)

http://research.bsru.ac.th/download/announce-approve/11-announce-g-Feb-61-1.pdf

ประจำปีงบประมาณ 2561 ธันวาคม (ครั้งที่ 1)

http://research.bsru.ac.th/download/announce-approve/11-announce-g-Dec-61-1.pdf

ปีงบประมาณ 2560

ประจำปีงบประมาณ 2560 ตุลาคม (ครั้งที่ 1)

http://research.bsru.ac.th/download/announce-approve/10-announce-g-Oct60-1.pdf

ประจำปีงบประมาณ 2560 พฤศจิกายน (ครั้งที่ 1)

http://research.bsru.ac.th/download/announce-approve/10-announce-g-Nov60-1.pdf

ประจำปีงบประมาณ 2560 มีนาคม (ครั้งที่ 1)

http://research.bsru.ac.th/download/announce-approve/10-announce-g-March-60-1.pdf

ประจำปีงบประมาณ 2560 มีนาคม (ครั้งที่ 1)

http://research.bsru.ac.th/download/announce-approve/10-announce-g-June-60-1.pdf

ประจำปีงบประมาณ 2560 กรกฎาคม (ครั้งที่ 1)

http://research.bsru.ac.th/download/announce-approve/10-announce-g-July-60-1.pdf

ประจำปีงบประมาณ 2560 มกราคม (ครั้งที่ 1)

http://research.bsru.ac.th/download/announce-approve/10-announce-g-Jan-60-1.pdf

ประจำปีงบประมาณ 2560 ธันวาคม (ครั้งที่ 1)

http://research.bsru.ac.th/download/announce-approve/10-announce-g-Dec60-1.pdf

ประจำปีงบประมาณ 2560 สิงหาคม (ครั้งที่ 2)

http://research.bsru.ac.th/download/announce-approve/10-announce-g-Aug-60-2.pdf

ประจำปีงบประมาณ 2560 สิงหาคม (ครั้งที่ 1)

http://research.bsru.ac.th/download/announce-approve/10-announce-g-Aug-60-1.pdf

ประจำปีงบประมาณ 2560 เมษายน (ครั้งที่ 1)

http://research.bsru.ac.th/download/announce-approve/10-announce-g-April-60-1.pdf

ปีงบประมาณ 2559

ประจำปีงบประมาณ 2559 ตุลาคม ครั้งที่ 1

http://research.bsru.ac.th/download/announce-approve/9-announce-g-Oct59-1.pdf

ประจำปีงบประมาณ 2559 กันยายน ครั้งที่ 2

http://research.bsru.ac.th/download/announce-approve/9-announce-g-Sep59-2.pdf

ประจำปีงบประมาณ 2559 ตุลาคม ครั้งที่ 2

http://research.bsru.ac.th/download/announce-approve/9-announce-g-Oct59-2.pdf

ประจำปีงบประมาณ 2559 กันยายน ครั้งที่ 1

http://research.bsru.ac.th/download/announce-approve/9-announce-g-Sep59-1.pdf

ประจำปีงบประมาณ 2559 พฤศจิกายน ครั้งที่ 1

http://research.bsru.ac.th/download/announce-approve/9-announce-g-Nov59-1.pdf

ประจำปีงบประมาณ 2559 พฤษภาคม ครั้งที่ 2

http://research.bsru.ac.th/download/announce-approve/9-announce-g-March59-2.pdf

ประจำปีงบประมาณ 2559 พฤษภาคม ครั้งที่ 1

http://research.bsru.ac.th/download/announce-approve/9-announce-g-March59-1.pdf

ประจำปีงบประมาณ 2559 มิถุนายน ครั้งที่ 1

http://research.bsru.ac.th/download/announce-approve/9-announce-g-June59-1.pdf

ประจำปีงบประมาณ 2559 กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1

http://research.bsru.ac.th/download/announce-approve/9-announce-g-Feb59-1.pdf

ประจำปีงบประมาณ 2559 ธันวาคม ครั้งที่ 2

http://research.bsru.ac.th/download/announce-approve/9-announce-g-Dec59-2.pdf

ประจำปีงบประมาณ 2559 สิงหาคม ครั้งที่ 1

http://research.bsru.ac.th/download/announce-approve/9-announce-g-Aug-59-1.pdf

ปีงบประมาณ 2565

ประกาศ
อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอก

ปีงบประมาณ 2562

ประกาศ การอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ปีงบ 2562 ที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติด (วช.)

ปีงบประมาณ 2561

ประกาศการอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมาย รัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ ปี 2561 กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2) ภายใต้กรอบการวิจัย การสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ปีงบประมาณ 2560

การอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ ปี 2560   กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ภายใต้กรอบการวิจัย เพื่อยกระดับรายได้เศรษฐกิจชุมชน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ปีงบประมาณ 2559