ม.สงขลานครินทร์ : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference (Online) : A Better Change in Higher Education for Future Economy

ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference (Online) : A Better Change in Higher Education for Future Economy
เปิดลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 โดยไม่มีค่าลงทะเบียน
ส่งผลงานได้ที่ http://www.psuedconference.org