3 ธันวาคม 2563 : รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิจัยในโครงการความร่วมมือ มรภ.-สกว. และภาคีเครือข่ายได้เข้าร่วมกิจกรรม โปรแกรมทัวร์ “เยือนถิ่น กินอาหาร ย่านกะดีจีน”โดยมีกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิจัยในโครงการความร่วมมือ มรภ.-สกว. และภาคีเครือข่ายได้เข้าร่วมกิจกรรม โปรแกรมทัวร์ “เยือนถิ่น กินอาหาร ย่านกะดีจีน”โดยมีกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมช่วงเช้า
1.การแสดงโชว์ผลงานวิจัยจากนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเป็นวัสดุดินไทยปั้นประยุกต์กับแฟลชไดร์ฟและภายในบรรจุข้อมูลเรื่องเล่าชุมชนกุฎีจีนผ่านบทเพลง ลูกกุฎีจีน
2.การชมสาธิตและชิม : เยือนถิ่นอาหารย่านกะดีจีน จากชุมชนในพื้นที่ 4 ชุมชน
ชุมชนวัดบุปผาราม (กะลอจี้) /สานตะกร้า
ชุมชนโรงคราม (ผ้าย้อมคราม)
ชุมชนวัดประยุรวงศ์ (ขนมเบื้องญวน ขนมบ้าบิ่น) ผลิตภัณฑ์หมูกระดาษ
และ ชุมชนวัดกัลยาณ์ (ขนมจีบ) ผลิตภัณฑ์มีดดาบไม้

กิจกรรมช่วงบ่าย
การชมเส้นทางการท่องเที่ยวในย่านกะดีจีน โดยมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์ทั้ง 5 ราชภัฏเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี