สกสว. และ​ สป.อว. ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

 

📣 สกสว. และ​ สป.อว. ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

TRIUP Act Awards for Research Utilization with High Impact

---------------------------

📣รางวัลเพื่อเชิดชูนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่สามารถสร้างผลกระทบสูงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

--------------------------

โดยเปิดประกวด 2 สาขา ดังนี้

1. สาขาเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology)

เป็นเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่เกิดจากการพัฒนาองค์ความรู้ขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ลอกเลียนแบบได้ยาก

2. สาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology)

เป็นเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่มีความง่ายในการใช้งาน มีต้นทุนที่เข้าถึงง่าย สามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองในระดับท้องถิ่น

-------------------------------

📌 ตั้งแต่วันนี้จนถึงในวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 24.00 น.

📣 ประกาศผลวันที่ 30 มีนาคม 2565

-------------------------------

สามารถสมัครได้ทั้ง บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร

คลิกเพื่อสมัคร 👉 https://forms.tsri.or.th/PMs-award-for-research-utilization-with-high-impact/

.

🏆 ผู้ชนะจะได้รับโล่เกียรติยศ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลจากกองทุนส่งเสริม ววน.

มูลค่ารวมกว่า 1,400,000 บาท

*หมายเหตุ: อยู่ในระหว่างกระบวนการเสนอขอ โล่รางวัลและประกาศนียบัตรจากนายกรัฐมนตรี

------------------------------

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์​ วิจัยและนวัตกรรม​ (สกสว.)​

Email: FB4_RU@tsri.or.th

โทรศัพท์ 081-7651674, 096-0719678

 

#TSRI

#TRIUPActAwards