สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “หลักสูตรการส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1″

หลักสูตรการส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1