สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประกาศรายนามบทความที่ได้รับการพิจารณารางวัลการประกวด

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประกาศรายนามบทความที่ได้รับการพิจารณารางวัลการประกวด การเข้าร่วมโครงการคัดเลือกและแปลบทความ เพื่อนำไปเผยแพร่ในเวทีวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ 2565