สมาคมสรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สถิติเพื่อการวิจัย… ที่ใช้ได้จริง 2021”

สมาคมสรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สถิติเพื่อการวิจัย… ที่ใช้ได้จริง 2021”
มีทั้งหมด 4 หลักสูตร
หลักสูตรครั้งละ 1,500 บาท
*** พิเศษ 4 หลักสูตร ไม่จำกัดจำนวนหลักสูตรและจำนวนครั้ง เพียง 5,000 บาท เท่านั้น

หลักสูตร 1 การกำหนดโจทย์การวิจัย และการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย (1 วัน)
พุธ 27 มกราคม 2564
พุธ 26 พฤษภาคม 2564
พุธ 29 กันยายน 2564

หลักสูตร 2 การแปลผลและการเขียนรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (2 วัน)
พุธ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564
พุธ 29-30 มิถุนายน 2564
พุธ 26-27 ตุลาคม 2564

หลักสูตร 3 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R (1 วัน)
พุธ 31 มีนาคม 2564
พุธ 28 กรกฎาคม 2564
พุธ 24 พฤศจิกายน 2564

หลักสูตร 4 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ (1 วัน)
พุธ 28 เมษายน 2564
พุธ 25 สิงหาคม 2564
พุธ 22 ธันวาคม 2564

บรรยายผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting Video Conferencing

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdX1Xzg0RuVqXBK7RXpGo3Dq5g7SuB2QqLfDszI-cqmLfHWRw/viewform
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ คุณสุทัศน์ แจ้โพธิ์
เบอร์โทร/line ID 080-597-2894
เฟสบุ๊ค facebook.com/arm.red.94