สอวช. ร่วมโครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future Covid-19

สอวช. เปิดรับข้อเสนอด้านนโยบาย (Policy Idea) โครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future โจทย์ท้าทาย : พลิกวิกฤตโควิด-19 เป็นโอกาสทองของประเทศไทย รายละเอียด https://www.nxpo.or.th/th/6388/