อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต FFi – TRF สำหรับผู้ประกอบการผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม


MMS6 ได้ปล่อยคลิปที่ 6
“การสร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม”
ในโอกาสนี้ mms6 ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และเมธีวิจัยอาวุโส สกสว. 2 ท่าน ได้แก่
ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์ ท่านเชี่ยวชาญด้านสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
และศ. สุวิทย์ ธีรศาศวัต ท่านเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 
ทั้ง 2 ท่านได้ชี้แนะการสร้างงานวิจัยเพื่อให้นักวิจัยใหม่ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม เชิญทุกท่านรับชม
ตามคลิปดังกล่าว ที่ https://www.youtube.com/watch?v=hJSS104vppE&list=PLbF-VGN51Dc4hfMCekIV3Gn30IJJ-ULDl&index=1&fbclid=IwAR1oMa1494J-etpCOjns0AOMYUfGTuAsGJh-BY78MIEi81KhF1ieaa2rp04

 

 672 total views,  2 views today