21-23 สิงหาคม 2562 : โครงการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อการจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม การ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์สปา พัทยา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ได้จัดโครงการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อการจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา


โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา
จากบริษัท IDG (Intellectual Design Group Company Limited) มาเป็นวิทยากร 

โดยมี รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานและผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ใน มหาวิทยาลัยราชถัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วมในครั้งนี้

 921 total views,  1 views today