คน กทม ความพึงพอใจการรักษาพยาบาลฟรีมากที่สุด 30.2 % อายุเกิน 60 กังวลเรื่องรายได้และอยากให้รัฐดำเนินการจัดสวัสดิการเงินดำรงชีพรายเดือน

คน กทม 84.6 % เคยถูกรถแท็กซี่มิเตอร์ปฏิเสธ
แกร็บแท็กซี่แรงสุดในการเรียกผ่านแอปพลิเคชั่น

 

Visits: 83