ขอเชิญส่งบทความฯเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการวิจัยกาสะลองคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการวิจัยกาสะลองคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการวิจัยกาสะลองคำ เกี่ยวข้องกับการศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ โดยมีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ
ส่งบทความได้ที่ https://tci-thaijo.org/index.php/ksk

Visits: 163