คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ATB, Germany จัดสัมมนา FRUTIC 2019 : ลงทะเบียนวันนี้ สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด

🎉🎉 ลงทะเบียนวันนี้ สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด 🎉🎉

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ATB, Germany

จัดสัมมนา FRUTIC 2019 “Innovations in Pre- and Postharvest Supply Chain of Fresh Produce”

📌2 กันยายน 2562

โดยทีมนักวิจัยชั้นแนวหน้าจากเยอรมนี 🇩🇪 ร่วมทีมนักวิจัยไทย 🇹🇭 และบริษัทชั้นนำ อาทิ

📍 ศ. ดร. จริงแท้ ศิริพานิช คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์

📍 ดร. วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)

📍 รศ. ดร. วาณี ชนเห็นชอบ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

📍 ดร. กาญจนา บุญเรือง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

🍎🍐🍊🍋🍌🍉🍇🍈🍒🥭🍍🥥🥝🥑