ทุน สกสว ประจำปีงบประมาณ 2564

ทุน สกสว ประจำปีงบประมาณ 2564 (ทุน สกสว.)

ประชาสัมพันธ์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

📍เรื่องเอกสารและรายละเอียดเกี่ยวกับ การเสนอแผนงานประกอบการเสนอของบประมาณประจำปี งบประมาณ 2564 (ทุน สกสว.)

01 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม >> ดาวน์โหลด

02 แบบฟอร์มเสนอแผนงานประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 >> ดาวน์โหลด

03 ตัวอย่างแผนงานสาขา >> ดาวน์โหลด