ประกาศจากสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่องการรับใบประกาศนียบัตร “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยการวิจัยในมนุษย์”

ประกาศจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
เรื่องการรับใบประกาศนียบัตร “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยการวิจัยในมนุษย์”

✅รอบที่หนึ่ง วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 (สำหรับอาจารย์)
✅รอบที่สอง วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษา)

ผู้ผ่านการอบรมสามารถติดต่อรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ห้อง 6106 ชั้น 10 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เวลา 08.30 – 16.30 น.

⚠️ หมายเหตุ เพื่อเป็นการรักษาข้อมูลความลับส่วนบุคคลเกี่ยวกับผลคะแนนและผลการทดสอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

☎️หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลคะแนนและผลการทดสอบ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานคณะกรรมการฯ หรือโทร 02-473-7000 ต่อ 1603 โทรศัพท์มือถือ : 084-682-3878

Visits: 110