ประกาศรับทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ – ลูกไก่)

ประกาศรับทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ – ลูกไก่)

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2562 นี้

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
001_สำเนาประกาศรับทุนฯ วช. ครั้งที่ 3.pdf
002_เอกสานแนบท้ายประกาศฯ วช. (ทุนแม่ไก่-ลูกไก่).pdf
003_คู่มือประกอบการเขียนข้อเสนอโครงการ (แม่ไก่-ลูกไก่).docx
004_หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา.docx
005_หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์.docx
ข่าว : ทุนวิจัย
วันที่ประกาศข่าว : 3 ก.ย.62
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 3 ก.ย.62)
Visits: 42