ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 “ธรรมรักษาวิชาการ” : สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://science.kmutt.ac.th/mic/conference12/

การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12
“ธรรมรักษาวิชาการ” : สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต ร่วมฉลอง 60 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”
ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2563
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียนพัทยา จังหวัดชลบุรี

 

ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12
“ธรรมรักษาวิชาการ” : สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต 

156 total views, 2 views today

Visits: 207