มช. ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 12

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 12 (The 12th Business Management Research Conference)
ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน Online และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bmrccmu.net

Visits: 22