สามารถขอทุนภายในได้เมื่อไหร่

สามารถขอทุนภายในได้เมื่อไหร่