ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 13

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwGqXN0uH0XWQkQpkQngjcpESZGqe3EshnZ_1dDtlB40RdOQ/viewform 

ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2563

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://graduate.udru.ac.th/ngrc/