วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น : ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 7

 

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 7
จัดประชุมในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก
เปิดรับผลงานจันถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567
สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.northern.ac.th/new_web/conference