สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ : ขอเชิญส่งผลงานร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021 ครั้งที่ 16

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021 ครั้งที่ 16

จัดระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ http://researchexpo.nrct.go.th (Click : Thailand Research Exเจpo Symposium)

 

ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2564