การอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยท้าทายไทยฯ การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปี 2560

  • Version
  • Download 0
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 14 สิงหาคม 2019
  • Last Updated 14 สิงหาคม 2019

การอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยท้าทายไทยฯ การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปี 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง การอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ ปี 2560 กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ภายใต้กรอบการวิจัย เพื่อยกระดับรายได้เศรษฐกิจชุมชน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)