วัฒนธรรมด้านอาหาร

ชุมชนมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านที่นำวัตถุดิบจากแหล่งธรรมชาติภายในชุมชนมาปรุงอาหาร เช่น อาหารคาว ได้แก่ แกงกระเจี๊ยบ  แกงมะตาด  แกงเรียงผักปรัง  แกงส้มผักปรง  ยำใบชะคราม (สาระคราม)   อาหารหวาน ได้แก่   ขนมจากย่าง  ลูกจากน้ำกะทิ  (เชื่อม, ลอยแก้ว)  ขนมกล้วยย่าง  ขนมดอกโสน  เม็ดขนุนเม็ดใหญ่   อาหารตามเทศกาล  เช่น  ข้าวแช่  กาละแม  กระยาสารท  ข้าวเหนียวแดกงา  และน้ำดื่มสมุนไพร  ได้แก่  น้ำกระเจี๊ยบ  น้ำใบเตย  เป็นต้น

  
แกงกระเจี๊ยบ
  
แกงส้มผักปรง
  
แกงลูกโยน
  
แกงเรียงผักปลัง
  
แกงคั่วใบมะขามใส่หอย
  
ยำสาระคราม
  
ปลาร้ามอญ
  
น้ำพริกป่ามอญ
  
น้ำพริกมะขาม
  
ข้าวเหนียวแดกงา
  
ขนมจากย่าง
  
ขนมกล้วยย่าง
  
ลูกจากน้ำกะทิ
  
ขนมดอกโสน
  
ขนมสายบัว
  
น้ำกระเจี๊ยบ
  
น้ำใบเตย