กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับบริการบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้ารับบริการบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม
💌คู่มือการใช้งาน
http://www.surdi.su.ac.th/…/คู่มือการใช้งานโปรแกรมสิทธิบัตร…
💌IP IDE Handout
http://www.surdi.su.ac.th/…/uplo…/2017/11/IP-IDE-Handout.pdf