การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น…..ก้าวไกล สู่สากล”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น…..ก้าวไกล สู่สากล”

ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น….ก้าวไกลสู่สากล” จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งจัดในวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2561 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : บันทึกข้อความ รายละเอียดโควต้าผู้นำเสนอผลงานในโครงการฯ

สนใจนำผลงานเข้าร่วมงานประชุม อ่านรายละเอียดได้ที่ http://rdi.nrru.ac.th/rdi/