ขอเชิญส่งบทความ วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ขอเชิญนักวิจัย เผยแพร่บทความทางวิชาการ และบทความจากผลงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ลงใน วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปีที่ 2 ฉบับที่ 2) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป