ขอแจ้งผู้ประสานงาน และนักวิจัยหรืออาจารย์ ที่สนใจ ขอทุนงบประมาณแผนบูรณาการ 62

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขออนุญาตประชาสัมพันธ์

เรียน ผู้ประสานงาน และนักวิจัยหรืออาจารย์ ที่สนใจ ขอทุนงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2562 (ทุนงบแผ่นดิน62) ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ทาง วช. ซึ่งในการส่งข้อเสนอปีงบนี้ มีข้อแตกต่างจากการส่งข้อเสนอในงบปีก่อนๆ

โดยนักวิจัยต้องส่ง ทั้งแผนบูรณาการควบคู่กับข้อเสนอโครงการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจส่งข้อเสนอดังกล่าวเพื่อชี้แจงวิธีการส่งข้อเสนอควบคู่กับแผนบูรณาการ ตลอดจนเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องใน วันพุธ ที่ 20 กย 60 เวลา 13.00 ณ อาคาร 6 ชั้น 14

ขออภัยสำหรับการเชิญโดยกะทันหัน เนื่องจากกำหนดการสิ้นสุดการขอรับทุนมีความกระชั้น