คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ให้แก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไปทราบด้วย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ในวันศุกร์ที่ 31มีนาคม พ.ศ.2562 ณ สถาบันเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุ่น เพื่อประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ Engineering Technology and Digital Transformation in Industry , Business, and Culture เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ

หมดเขตรับบทคัดย่อภายในวันที่ 14 มกราคม 2561

สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนในระบบ online

ได้ที่ http://tniac.tni.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น โทรศัพท์ 0 – 2763 – 2700 ต่อ 2903 หรือ 2905 E – mail : tniac@tni.ac.th