•  
  •  
  •  
  •  
  •  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักวิจัย ของมหาวิทยาลัย มีผลงานได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ในการเข้าร่วมแสดงผลงาน ในงาน “วันนักประดิษฐ์” 2561 Thailand Inventors Day 2018

1.ผศ.ดร.ภญ.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร อาจารย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นำเสนอผลงาน สเปรย์สารสกัดผักเสี้ยนผีสำหรับบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ (Cleome viscosa L. extract spray for muscle pain relief)ภาควิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สเปรย์สารสกัดผักเสี้ยนผีมีประสิทธิผลดีในการบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ และมีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ได้เภสัชภัณฑ์ทางเลือกจากสมุนไพรไทยในการบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ

 

2.อาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ นำเสนอผลงาน แอปพลิเคชันเพื่อบูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นการจัดทำแอพพลิเคชันเพื่อรองรับใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ในรูปแบบ Cross Platform โดยใช้เฟรมเวิร์ค React Native มีการจัดเก็บฐานข้อมูลด้วย MySQL บน Server และ SQLite บนอุปกรณ์มือถือ โดยใช้ภาษา PHP พัฒนาด้วยเฟรมเวิร์คของ Codeigniter ในการพัฒนาระบบหลังบ้านและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างอุปกรณ์มือถือกับ Server

ในระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2561
ณ EvenHall 98 – 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ตั้งแต่เวลา 09.30 – 17.00 น. งานนี้ชมฟรีตลอดงาน

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ขอแจ้งกำหนดการเดินทางโดยรถตู้ บริเวณหลังอนุสาวรีย์
วันที่ 2 รถออก 6.30 น. กลับ 16.30 น.
วันที่ 3 – 6 รถออก 7.30 น. กลับ 16.30 น.

Similar Posts