จะมีการปรับค่าธรรมเนียมขึ้น

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ขยายเวลาการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ !!
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สวพ. มบส. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม การยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สำหรับบุคคลภายใน 500 บาท และบุคคลภายนอก 5,000 บาท
โดยจะคงอัตราค่าธรรมเนียมเดิมไว้

จนถึงวันที่ 26 ต.ค. 2561 หมายเหตุ: ภายหลังจากวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

จะมีการปรับค่าธรรมเนียมขึ้น ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
6106 ชั้น 10 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ติดต่อ คุณมนัญชยา ประทุม โทร. 084-682-3878 หรือ
โทร 02-473-7000 ต่อภายใน 1603 ศึกษาข้อมูล เพิ่มเติมผ่าน เว็บไซต์ http://research.bsru.ac.th