ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง โครงการ เจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 6 การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน ณ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •