ประชุมชี้แจงการปรับเปลี่ยนรูปแบบทุน / เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนฝ่ายวิชาการประจำปี 2562

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เชิญประชุมเพื่อชี้แจงการปรับเปลี่ยนรูปแบบทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและทุนของฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2562 และประกาศทุนวิจัย

 ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2562
เงื่อนไขการสมัคร 
1. ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขในแต่ละประเภททุน โดยการดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครทุนในแต่ละประเภท 
2. ท่านสามารถสมัครได้เพียง 1 ทุนเท่านั้น 
3. หลังจากสมัครทุนในระบบ ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อเสนอโครงการที่ submit ในระบบได้ ภายใน 3 วันเท่านั้น 

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนฝ่ายวิชาการประจำปี 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียดทุนประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562  
ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562  
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562  
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562  
ติดต่อสอบถาม 
 • » ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG) และ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG)
  • โทร : 0 2278 8255  e-mail : kanchanit@trf.or.th
   โทร : 0 2278 8249  e-mail : varisara@trf.or.th
   โทร : 0 2278 8200 ต่อ 8321 e-mail : chayada@trf.or.th
   โทร : 0 2278 8200 ต่อ 8389 e-mail : sutasinee@trf.or.th
   โทร : 0 2278 8200 ต่อ 8399 e-mail : pensiri@trf.or.th
 • » ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)
  • โทร : 0 2278 8260  e-mail : siripat@trf.or.th
   โทร : 0 2278 8256  e-mail : paemala@trf.or.th