ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ตัวแทน ม.บส. ร่วมประสานงานนิทรรศการ จปร. 60

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วันพุธที่ 11 ต.ค. 60 รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา เข้าร่วมประชุมประสานงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2560 ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ย. 60 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก