ฝ่ายชุมชนและสังคม (ฝ่าย 4) สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ฝ่ายชุมชนและสังคม (ฝ่าย 4) สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี (เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0)” รายละเอียดเพิ่มเติมดังปรากฏตาม Link ด้านล่างนี้

https://www.trf.or.th/…/11964-call-for-paper-cybercrime-and…

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561