รายละเอียดขั้นตอน การขอทุนงบแผ่นดินปี2562 แผนบูรณาการ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สถาบันวิจัยขอแจ้งรายละเอียดขั้นตอนการขอทุนงบประมาณแผ่นดินปี2562 แผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (วช. งบประมาณปี 2562) โดย วช. และ สวทน.
http://research.bsru.ac.th/spare2/scholarships.php
แผนผังโปรแกรม Based ปี 62
http://nrms.go.th/…/AttatchF…/News/256009151351180930946.pdf
เข้าไปจะเจอ รายละเอียดการขอทุน วันที่ส่งโครงการ กับ Live สดของ วช.ในข้อมูลการส่งข้อเสนอ และ ลิงค์ ด้านล่าง
ถ้านักวิจัยมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผู้แทนคณะที่เข้าประชุมกับสถาบันวิจัย เมื่อวันที่ 20 กย. 2560 และที่สถาบันวิจัย (นส.เบญจวรรณ โทรภายใน 1600)