ขอแสดงความยินดี

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดี กับ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและบริหารวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรง ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์