Research Talk

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับสมัคร อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ร่วมฟังเสวนา ในโครงการ Research Talk เรื่อง “ประสบการณ์การทำงานวิจัยเชิงพื้นที่”
โดยเปิดรับ 2 ครั้ง

Research Talk มีเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการ จากชั้น 10 เป็นชั้น 8 โดยครั้งที่ 2 ลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอให้ผู้สมัครร่วมฟังเสวนา ในโครงการ Research Talk เรื่อง “ประสบการณ์การทำงานวิจัยเชิงพื้นที่”

(ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.30-9.00 น.)
ในวันพุธที่ 14 มี.ค. 61 เวลา 8.30-12.00น.
ณ อาคาร 9 ชั้น 8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้สมัครลงทะเบียนได้ที่
https://goo.gl/forms/1euQchrVclGDD4ZD2