สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ซึ่งผลงานการวิจัยได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ใน Proceeding book ของ ICIRSTM-17 ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference in Innovative Research in Singapore (NUS, มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์) ในวันที่ 15-17 กันยายน 2560 และในการนำเสนองานวิจัยครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร ได้รับรางวัล Excellent Paper Awards