•  
  •  
  •  
  •  
  •  

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศให้ทุนสนับสนุน “โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN) เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ” ประจำปี 2561 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ http://irn.trf.or.th/

Similar Posts