โครงสร้าง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายแผน
อาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายแผน
อาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายแผน
อาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายแผน
น.ส.ณัชนาธิป มูฮัมมัดอามิน
หัวหน้าสำนักงาน
ภาระงาน
น.ส.ณัชนาธิป มูฮัมมัดอามิน
หัวหน้าสำนักงาน
ภาระงาน
น.ส.ณัชนาธิป มูฮัมมัดอามิน
หัวหน้าสำนักงาน
ภาระงาน
น.ส.ณัชนาธิป มูฮัมมัดอามิน
หัวหน้าสำนักงาน
ภาระงาน
น.ส.ณัชนาธิป มูฮัมมัดอามิน
หัวหน้าสำนักงาน
ภาระงาน
น.ส.ณัชนาธิป มูฮัมมัดอามิน
หัวหน้าสำนักงาน
ภาระงาน
น.ส.ณัชนาธิป มูฮัมมัดอามิน
หัวหน้าสำนักงาน
ภาระงาน
น.ส.ณัชนาธิป มูฮัมมัดอามิน
หัวหน้าสำนักงาน
ภาระงาน
น.ส.ณัชนาธิป มูฮัมมัดอามิน
หัวหน้าสำนักงาน
ภาระงาน