อบรม ระบบ NRMS ปีงบ 62

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2562” ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรม ต้องสมัครเข้ารับการอบรมทาง website ของระบบ NRMS โดยระบบจะปิดรับอัตโนมัติเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว ขอความร่วมมือผู้เจ้าอบรมเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด โดย วช. จะรับผิดชอบเฉพาะค่าอาหารระหว่างการอบรมฯ ลงทะเบียนได้ที่นี่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2176